Modlitwa na dziś

Codzienna modlitwa do Św. Rity

Święta Rito, orędowniczko w beznadziejnych i trudnych sprawach, z ufnością zwracam się do Ciebie, prosząc o wsparcie i wstawiennictwo w moim życiu. Ty, która doświadczyłaś bólu i cierpienia, a jednocześnie z niezachwianą wiarą oddałaś się Bogu, wspomóż mnie w moich codziennych troskach.

Każdego dnia proszę Cię, byś otoczyła opieką mnie i moją rodzinę, chroniąc nas przed złem i dając siłę do pokonywania przeszkód. Błagam Cię o mądrość w podejmowaniu decyzji, bym umiał postępować zgodnie z wolą Bożą i służyć bliźnim z miłością.

Święta Rito, bądź moim przewodnikiem na drodze życia, niech Twoje wstawiennictwo niesie nadzieję i otuchę w chwilach zwątpienia. Przez Twoje orędownictwo, proszę o łaski niezbędne dla mojego duchowego wzrostu, bym każdego dnia stawał się coraz bliższy Bogu.

Niech Twoja miłość i oddanie Bogu będą dla mnie przykładem, jak kroczyć ścieżką życia z głęboką wiarą i zaufaniem do Opatrzności Bożej. Święta Rito, bądź ze mną każdego dnia, wspieraj mnie swoim wstawiennictwem, bym z radością spełniał wolę Bożą. Amen.