Modlitwa na dziś

Modlitwa poranna

Boże, Ojcze miłosierny, dziękuję Ci za dar kolejnego dnia, który mi darujesz. Błogosław moje ręce, umysł i serce, abym przez swoje postępowanie wyrażał wdzięczność i miłość względem Ciebie.

Jezu, Synu Boży, bądź ze mną dzisiaj w każdym słowie, które wypowiem, i w każdym czynie, jaki uczynię. Proszę, daj mi siłę, aby dzisiaj stawić czoła wyzwaniom, które napotkam, i ucz mnie, jak wykorzystać je do pełniejszego życia w Twej łasce.

Duchu Święty, oświeć mój umysł i serce, bym był wrażliwy na potrzeby innych i mógł im pomóc. Uczyń mnie narzędziem Twojej miłości i pokoju w świecie, aby każdy, kogo dzisiaj spotkam, doświadczył Twej obecności we mnie.

Maryjo, Matko Boża, spraw, abym naśladował Twoją pokorę i otwartość na Bożą wolę. Przyjmij moje życie pod Twoją opiekę, pomagaj mi żyć Ewangelią i wzrastać w miłości do Twojego Syna, Jezusa.

Aniele Stróżu, proszę, bądź ze mną dzisiaj, chroniąc mnie od wszelkiego zła i prowadząc mnie przez trudy tego dnia ku zbawieniu.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego.

Amen.