Modlitwa do Michała Archanioła o ochronę

Archaniele św. Michale, mocny obrońco w walce, Przyjdź do naszych serc z potęgą niebieską, Niech Twój miecz ochrony otacza nasz umysł i ciało, Przed wszelkim złem i niebezpieczeństwem stań na straży.

Zbawiciela naszego, Pana Jezusa Chrystusa, do nas przywołaj, Niech Twoja potęga rozproszy wszelkie złe duchy, I niech spokój i światłość w sercach naszych zagości, Gdy przed Twoją obecnością ucieczki szukają mroki.

Święty Michale, Archaniele nieskończonej mocy, Za Tobą idziemy, gdy trudności nasze narastają, Prowadź nas ku Bożej łasce, ducha wskrzeszenia, A w chwilach próby niech Twoje skrzydła chronią nas.

O mocy niebieska, Archaniele Michale, Prosimy Cię o Twoją opiekę i obronę każdego dnia, Niech Twoja siła w nas wzmocni wiarę i nadzieję, I niech Bóg, nasz Ojciec, w Twej obecności zawsze będzie. Amen.

Opis modlitwy

Modlitwa do Archanioła Świętego Michała o ochronę jest wyrazem głębokiej wiary i ufności w jego niebiańską moc jako obrońcy i obrońcy wiernych przed złem. Ta katolicka modlitwa jest często odmawiana w chwilach trudności, aby prosić o wsparcie i ochronę przed duchowymi niebezpieczeństwami. Archanioł Michał jest znany jako mocny obrońca w walce, a ta modlitwa jest skierowana do niego, aby chronił nasze ciała i dusze przed wszelkimi niebezpieczeństwami.

W modlitwie tej wzywamy Archanioła Michała, by przyszedł do naszej strony z niebiańską potęgą i użył swego miecza ochrony, aby otoczyć nas i nasze bliskich. Modlitwa jest również skierowana do Pana Jezusa Chrystusa, aby przywołać Go jako naszego Zbawiciela i prosić o Jego pomoc w zwalczaniu wszelkiego zła. W modlitwie wyrażamy naszą ufność w Archanioła Michała jako obrońcę przed ciemnymi siłami, które mogą nas otaczać.

Modlitwa do Archanioła Michała o ochronę jest źródłem siły i nadziei w obliczu duchowych walk i prób. Jest to wyraz naszego zawierzenia, że niebiańsza pomoc jest dostępna i gotowa chronić nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Ta modlitwa jest odmawiana przez wielu katolików na całym świecie jako akt zawierzenia i prośba o boską interwencję w naszym życiu.