Modlitwa do Św. Antoniego

Święty Antoni z Padwy, przyjacielu ubogich i poszukiwaczu zagubionych rzeczy, zwracamy się do Ciebie z pokorą i ufnością. Uproś dla nas łaskę i opiekę Bożą, gdy wołamy:

Święty Antoni, orędowniku miłości Bożej, módl się za nami.

Ty, który z gorliwością głosiłeś Dobrą Nowinę i otwierałeś serca słuchaczy na miłość Boga, ucz nas słuchać Słowa Bożego z otwartym sercem i umysłem. Święty Antoni, nauczycielu prawdy i mądrości Bożej, módl się za nami.

Wspomagaj nas w naszych trudach i próbach, gdy błąkamy się w poszukiwaniu tego, co utraciliśmy. Święty Antoni, pomocniku w odnajdywaniu zagubionych rzeczy, módl się za nami.

Ucz nas miłosierdzia i hojności, abyśmy dzielili się naszymi dobrami z potrzebującymi. Święty Antoni, wzorze miłości bliźniego, módl się za nami.

Przez Twoje wstawiennictwo prosimy Boga, aby otoczył nas swoją opieką, pomógł odnaleźć nasze zagubione wartości duchowe i dał nam siłę do życia według Jego woli. Święty Antoni, patronie ubogich i zagubionych, módl się za nami.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Święty Antoni z Padwy, orędowniku łaski Bożej, módl się za nami teraz i zawsze. Amen.

Opis modlitwy

Modlitwa do Świętego Antoniego z Padwy to katolicka modlitwa, która zwraca się do tego świętego jako do orędownika miłości Bożej, nauczyciela prawdy, pomocnika w odnajdywaniu zagubionych rzeczy i patrona ubogich. Odwołuje się do jego życia, nauczania i cudów, a także prosi o wstawiennictwo w intencjach wiernych.

Korzyści z odmawiania tej modlitwy obejmują wzrost duchowy, rozwój cnót miłosierdzia i hojności, odnalezienie zgubionych wartości duchowych oraz uzyskanie siły do życia według woli Bożej. Modlitwa ta może być również odmawiana w intencji odnalezienia zagubionych przedmiotów, ponieważ Święty Antoni jest znany jako pomocnik w odnajdywaniu zagubionych rzeczy.

Odmawiając tę modlitwę, wierni zwracają się do Świętego Antoniego o wstawiennictwo i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Można ją odmawiać codziennie lub w szczególnych chwilach, gdy potrzebujemy wsparcia w życiu duchowym, poszukujemy zagubionych rzeczy czy wartości, bądź pragniemy otworzyć się na Bożą mądrość i miłość.