Modlitwa do Św. Józefa

Święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny i opiekunie Syna Bożego, z głębi serca zwracamy się do Ciebie w pokorze i ufności. Prosimy Cię o opiekę nad nami i naszymi rodzinami oraz o Twoje wstawiennictwo u Boga Ojca.

Święty Józefie, wzorze sprawiedliwości i posłuszeństwa, módl się za nami.

Ty, który byłeś na ziemi opiekunem Jezusa i Maryi, spraw, abyśmy zawsze słuchali głosu Bożego w naszym życiu i naśladowali Twoją pokorę, cierpliwość i miłość. Święty Józefie, strażniku Świętej Rodziny, módl się za nami.

Wspieraj nas w naszych trudach i niepewnościach, udzielając nam siły i mądrości w podejmowaniu decyzji, które prowadzą nas do życia według woli Bożej. Święty Józefie, wzorze pracy i zaufania Bożemu, módl się za nami.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Przez Twoje wstawiennictwo, Święty Józefie, prosimy Boga Ojca o błogosławieństwo dla naszych rodzin, ochronę przed złem, a także o duchowe i materialne wsparcie w naszym życiu. Prowadź nas ścieżką wiary, nadziei i miłości, abyśmy mogli z radością służyć Bogu i bliźnim.

Święty Józefie, patronie Kościoła powszechnego i stróżu Bożego Dzieła, módl się za nami teraz i zawsze. Amen.

Opis modlitwy

Modlitwa do Świętego Józefa to katolicka modlitwa, w której wierni zwracają się do niego jako do Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, opiekuna Syna Bożego i strażnika Świętej Rodziny. W modlitwie tej prosimy Świętego Józefa o opiekę nad nami i naszymi rodzinami, o wstawiennictwo u Boga Ojca, a także o wzór życia duchowego.

Korzyści z odmawiania tej modlitwy obejmują wzrost duchowy, rozwój cnót takich jak pokora, cierpliwość i miłość, ochronę przed złem oraz duchowe i materialne wsparcie w życiu. Modlitwa ta jest także prośbą o błogosławieństwo Boże dla naszych rodzin i o umocnienie więzi rodzinnych.

Odmawiając tę modlitwę, wierni zwracają się do Świętego Józefa o wstawiennictwo i pomoc w różnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza w kwestiach związanych z rodziną, pracą, duchowością czy opieką nad dziećmi. Modlitwę tę można odmawiać codziennie, w szczególności w czasach trudnych wyborów, prób życiowych, czy w intencji umocnienia więzi rodzinnych i duchowego wzrostu.

Święty Józef, jako patron Kościoła powszechnego, może być również szczególnym orędownikiem dla tych, którzy pragną wsparcia i opieki nad Kościołem oraz jego dziełami.