Modlitwa o pokój

Boże, Ojcze miłości i pokoju, z pokorą zwracamy się do Ciebie z prośbą o pokój w naszych sercach, rodzinach, społecznościach i na całym świecie.

Panie Jezu, Ty jesteś naszym Pokojem. Przez Twoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie pokonałeś grzech i śmierć. Prosimy Cię, usuń z naszych serc wszystko, co przeszkadza w doświadczaniu Twojego pokoju – gniew, niechęć, zazdrość, lęk i niepokój.

Duchu Święty, Ty jesteś źródłem jedności i miłości. Prosimy Cię, napełnij nasze serca swoją łaską, abyśmy mogli być narzędziami Twojego pokoju w świecie, niosąc miłość, cierpliwość, wyrozumiałość i zrozumienie dla innych.

Maryjo, Królowo Pokoju, prosimy Cię, otaczaj nas swoją matczyną opieką, pomagaj nam wzrastać w miłości i szacunku do siebie i innych, prowadź nas ku pełni pokoju, który tylko Twój Syn może nam dać.

Panie, pokój Twój przekracza wszelkie zrozumienie. Uczyń nas nośnikami Twojego pokoju, abyśmy przez nasze myśli, słowa i czyny przyczyniali się do budowania królestwa pokoju na ziemi.

Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

Amen.

Opis modlitwy

Modlitwa o pokój jest modlitwą, w której wierni proszą Boga o pokój w ich osobistych życiach, w ich społecznościach i na całym świecie. To jest wyrazem pragnienia, by pokój Chrystusa, który przekracza wszelkie zrozumienie, mógł przenikać wszystkie aspekty życia człowieka.

W modlitwie tej wierni proszą Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i Maryję, Matkę Bożą, o pomoc w osiągnięciu pokoju. Proszą o usuwanie przeszkód na drodze do pokoju, takich jak gniew, niechęć, zazdrość, lęk i niepokój, i o to, by stawać się narzędziami pokoju dla innych.

Odmawianie modlitwy o pokój może przynieść wiele korzyści, takich jak zrozumienie głębi pokoju, który daje Chrystus, umocnienie więzi z Bogiem, rozwijanie miłości i szacunku dla innych, czy pokrzepienie w trudnych czasach.

Modlitwę o pokój można odmawiać w dowolnym czasie, ale jest szczególnie odpowiednia w czasach konfliktów, niepokoju czy podziałów – zarówno na poziomie osobistym, jak i globalnym. Jest to także odpowiednia modlitwa do odmawiania podczas nabożeństw czy spotkań modlitewnych, gdzie wspólnie prosimy Boga o pokój.