Modlitwa o uzdrowienie

Ojcze niebieski, Źródło wszelkiego uzdrowienia, Przychodzimy przed Twoją obecnością z pokornymi sercami, Prosząc Cię o Twoje boskie dotknięcie i uzdrowienie.

W Twojej nieskończonej mądrości i miłości, Wspierasz nas w naszych chwilach cierpienia i choroby. Dziś pokładamy przed Tobą nasze ciała i dusze, Prosząc Cię, byś uzdrowił nas w Twojej nieskończonej dobroci.

Panie Jezu Chryste, Wielki Lekarzu duszy i ciała, Patrz na nasze cierpienia i słabości, Daj nam siłę, byśmy znosili ból i chorobę. Prosimy o uzdrowienie, jeśli to jest Twoja wola.

Święty Duchu, Duchu Uzdrowienia, Oświeć nasze serca, byśmy zrozumieli Twoje plany. Pomóż nam zaakceptować nasze ograniczenia i otwórz nasze serca na Twoją boską pomoc.

Maryjo, Matko Uzdrowienia, módl się za nami i przyprowadź nasze prośby do Twojego Syna. Jako Twoje dzieci, ufamy, że Twój Syn, Jezus, Ma moc uzdrowienia i miłosierdzia.

Prosimy Cię, Ojcze, Jezu i Duchu Święty, Przyjmij nasze modlitwy o uzdrowienie i daj nam siłę, byśmy zaakceptowali Twoją wolę w naszym procesie uzdrowienia. Amen.

Opis modlitwy

Modlitwa o uzdrowienie jest pięknym wyrazem wiary i nadziei w Boże miłosierdzie. Ta modlitwa jest skierowana do Boga, Jezusa Chrystusa, oraz Ducha Świętego, prosząc o uzdrowienie ciała i duszy. Obejmuje również modlitwę do Matki Bożej, Maryi, jako Matki Uzdrowienia. Ta modlitwa wyraża pokorę i ufność wobec Boga, prosząc Go o ulgę w chorobie, cierpieniu lub trudnościach zdrowotnych. Modlitwa o uzdrowienie jest źródłem siły i pocieszenia dla wielu w trudnych chwilach.