Modlitwa o zdrowie

Boże, Ojcze wszechmogący, Ty jesteś źródłem wszelkiego zdrowia i dobrobytu. Z pokorą zwracam się do Ciebie z prośbą o zdrowie dla mnie i moich bliskich.

Znasz, Panie, nasze ciała i dusze, wiesz o naszych słabościach i potrzebach. Proszę Cię, dotknij nas swoją uzdrawiającą ręką, ulecz nasze dolegliwości, zarówno te fizyczne, jak i duchowe. Daj nam siłę i odwagę, abyśmy mogli stawić czoła wszelkim wyzwaniom zdrowotnym.

Jezu, Wielki Lekarzu, Ty pokazałeś nam swoją miłość i współczucie, uzdrawiając chorych i cierpiących. Proszę Cię, wejrzyj na nas z miłosierdziem, daj nam poczucie bezpieczeństwa i pokoju, które płynie z Twojej obecności.

Duchu Święty, Źródło życia, otaczaj nas swoją opieką, napełniaj nas swoją łaską, daj nam odwagę i siłę do walki z chorobą. Prosimy Cię o mądrość dla lekarzy i wszystkich pracowników służby zdrowia, aby mogli skutecznie pomagać w leczeniu i opiece.

Maryjo, Matko Boża, Ty zawsze troszczysz się o swoje dzieci. Proszę, otocz nas swoją macierzyńską opieką, bądź z nami w chwilach cierpienia, daj nam poczucie Twojej obecności i miłości.

Boże, ufamy w Twoje miłosierdzie i moc. Wierzymy, że wszystko jest możliwe dla Ciebie. Prosimy Cię o zdrowie i siłę, o ufność i pokój. Wszystko to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Opis modlitwy

Modlitwa o zdrowie jest katolicką modlitwą, w której wierni proszą Boga o zdrowie dla siebie i swoich bliskich. W tej modlitwie zwracają się do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i Maryi, prosząc o uzdrowienie, siłę, pokój i mądrość w konfrontacji z chorobami i dolegliwościami.

Modlitwa o zdrowie jest wyrazem ufności w Boże miłosierdzie i moc, a jednocześnie zrozumieniem, że zdrowie jest darem od Boga, o który należy prosić i za który warto dziękować. Modlitwa ta przypomina, że Bóg jest źródłem zdrowia i dobrobytu, a Jezus Chrystus jest „Wielkim Lekarzem”, który pokazał swoje współczucie, uzdrawiając chorych i cierpiących.

Odmawianie modlitwy o zdrowie może przynieść wiele korzyści, takich jak pocieszenie w cierpieniu, umocnienie więzi z Bogiem, zrozumienie wartości zdrowia, rozwijanie ufności w Boże miłosierdzie i moc, czy wyrażanie solidarności z innymi cierpiącymi.

Modlitwę o zdrowie można odmawiać w dowolnym czasie, zwłaszcza w sytuacjach choroby, cierpienia, czy trudności zdrowotnych. Jest to także odpowiednia modlitwa do odmawiania w czasie nabożeństw czy spotkań modlitewnych, gdzie wspólnie prosimy Boga o zdrowie i ochronę dla siebie i innych.