Wszystkie modlitwy

Codzienna modlitwa wieczorna

Boże, nasz Ojcze, gdy zbliża się koniec dnia, z ufnością i wdzięcznością zwracam się do Ciebie, dziękując za Twoją…

Przejdź do modlitwy