Wszystkie modlitwy

Modlitwa w drodze do świętej Katarzyny z Sieny

Święta Katarzyno z Sieny, patronko podróżujących, zwracamy się do Ciebie z ufnością, prosząc o Twoją opiekę na naszej…

Przejdź do modlitwy

Modlitwa w drodze do świętego Rafała Archanioła

Święty Rafale Archaniele, pielgrzymie naszego niebieskiego, prowadź nas bezpiecznie na drogach tego świata. Módl się za…

Przejdź do modlitwy

Modlitwa w drodze do świętego Krzysztofa

Święty Krzysztofie, Patronie Podróżujących, zwracamy się do Ciebie z prośbą o opiekę i ochronę w naszej podróży.…

Przejdź do modlitwy

Modlitwa w drodze do świętego Juliana Gościnnego

Święty Julianie Gościnny, Patronie Podróżujących i Gościnności, z ufnością zwracamy się do Ciebie w naszej podróży.…

Przejdź do modlitwy