Codzienna modlitwa do Św. Rity

Święta Rito, orędowniczko w beznadziejnych i trudnych sprawach, z ufnością zwracam się do Ciebie, prosząc o wsparcie i wstawiennictwo w moim życiu. Ty, która doświadczyłaś bólu i cierpienia, a jednocześnie z niezachwianą wiarą oddałaś się Bogu, wspomóż mnie w moich codziennych troskach.

Każdego dnia proszę Cię, byś otoczyła opieką mnie i moją rodzinę, chroniąc nas przed złem i dając siłę do pokonywania przeszkód. Błagam Cię o mądrość w podejmowaniu decyzji, bym umiał postępować zgodnie z wolą Bożą i służyć bliźnim z miłością.

Święta Rito, bądź moim przewodnikiem na drodze życia, niech Twoje wstawiennictwo niesie nadzieję i otuchę w chwilach zwątpienia. Przez Twoje orędownictwo, proszę o łaski niezbędne dla mojego duchowego wzrostu, bym każdego dnia stawał się coraz bliższy Bogu.

Niech Twoja miłość i oddanie Bogu będą dla mnie przykładem, jak kroczyć ścieżką życia z głęboką wiarą i zaufaniem do Opatrzności Bożej. Święta Rito, bądź ze mną każdego dnia, wspieraj mnie swoim wstawiennictwem, bym z radością spełniał wolę Bożą. Amen.

Opis modlitwy

Codzienna modlitwa do Świętej Rity to krótki, ale treściwy sposób na zwrócenie się do tej wyjątkowej świętej, często nazywanej orędowniczką w beznadziejnych i trudnych sprawach. Modlitwa ta ma na celu prośbę o wsparcie, opiekę i wstawiennictwo Świętej Rity w naszym codziennym życiu.

Zalety tej modlitwy:

  1. Skupienie na ważnych wartościach: Modlitwa pozwala nam zwrócić uwagę na wartości, które są istotne w naszym życiu, takie jak miłość, ufność i oddanie Bogu.
  2. Codzienna praktyka duchowa: Modlitwa do Świętej Rity może stać się częścią naszej codziennej rutyny duchowej, umacniając naszą więź z Bogiem i świętymi.
  3. Prośba o wsparcie: W modlitwie prosimy Świętą Ritę o opiekę i wsparcie w trudnych chwilach, co może przynieść ulgę i otuchę w cierpieniach.
  4. Wstawiennictwo Świętej Rity: Prośba o wstawiennictwo Świętej Rity w naszych sprawach może przynieść konkretne łaski i odpowiedź na nasze potrzeby.

Kiedy modlić się tą modlitwą:

Codzienna modlitwa do Świętej Rity jest polecana jako część codziennej praktyki modlitewnej. Możemy się nią modlić rano, aby prosić o błogosławieństwo i opiekę na cały dzień, wieczorem jako dziękczynienie za otrzymane łaski lub w dowolnym momencie dnia, gdy potrzebujemy wsparcia i pocieszenia.

Modlitwa ta jest szczególnie polecana w trudnych sytuacjach, kiedy czujemy się przytłoczeni problemami i beznadziejnością. Święta Rita, dzięki swoim doświadczeniom życiowym i niezachwianej wierze, stała się symbolem nadziei dla tych, którzy pragną wsparcia w najcięższych chwilach życia.