Wszystkie modlitwy

Modlitwa poranna

Boże, Ojcze miłosierny, dziękuję Ci za dar kolejnego dnia, który mi darujesz. Błogosław moje ręce, umysł i serce, abym…

Przejdź do modlitwy