Modlitwa poranna

Boże, Ojcze miłosierny, dziękuję Ci za dar kolejnego dnia, który mi darujesz. Błogosław moje ręce, umysł i serce, abym przez swoje postępowanie wyrażał wdzięczność i miłość względem Ciebie.

Jezu, Synu Boży, bądź ze mną dzisiaj w każdym słowie, które wypowiem, i w każdym czynie, jaki uczynię. Proszę, daj mi siłę, aby dzisiaj stawić czoła wyzwaniom, które napotkam, i ucz mnie, jak wykorzystać je do pełniejszego życia w Twej łasce.

Duchu Święty, oświeć mój umysł i serce, bym był wrażliwy na potrzeby innych i mógł im pomóc. Uczyń mnie narzędziem Twojej miłości i pokoju w świecie, aby każdy, kogo dzisiaj spotkam, doświadczył Twej obecności we mnie.

Maryjo, Matko Boża, spraw, abym naśladował Twoją pokorę i otwartość na Bożą wolę. Przyjmij moje życie pod Twoją opiekę, pomagaj mi żyć Ewangelią i wzrastać w miłości do Twojego Syna, Jezusa.

Aniele Stróżu, proszę, bądź ze mną dzisiaj, chroniąc mnie od wszelkiego zła i prowadząc mnie przez trudy tego dnia ku zbawieniu.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego.

Amen.

Opis modlitwy

Modlitwa poranna to chrześcijańska modlitwa odmawiana na początku dnia przez wiernych, którzy pragną dziękować Bogu za dar kolejnego dnia życia oraz prosić o Jego błogosławieństwo, ochronę i prowadzenie przez cały dzień. Modlitwa ta pomaga zacząć dzień z Bożą obecnością w sercu i umyśle, przygotowując się do służby Bogu i innym ludziom.

W modlitwie porannej wierni zwracają się do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, Maryi oraz do swojego Anioła Stróża, prosząc o mądrość, siłę, opiekę i błogosławieństwo. Modlitwa ta uczy wyrażania wdzięczności za Boże dary oraz otwierania się na Bożą wolę i działanie łaski w życiu codziennym.

Odmawianie modlitwy porannej może przynieść wiele korzyści, takich jak umocnienie więzi z Bogiem, ożywienie ducha modlitwy, wzrost w pokorze i miłości, a także lepsze przygotowanie do podejmowania codziennych wyzwań zgodnie z naukami Chrystusa. Modlitwa ta przypomina również o ważności troski o innych ludzi i życia zgodnie z zasadami Ewangelii.

Modlitwę poranną warto odmawiać każdego dnia, zaraz po przebudzeniu, aby zacząć dzień z Bogiem i ofiarować Mu swoje życie oraz swoje czyny. Odmawianie tej modlitwy może pomóc w utrzymaniu duchowej równowagi i pokierować życiem zgodnie z Bożym planem.