Modlitwa do Św. Rity o uzdrowienie

Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych, zwracam się do Ciebie z ufnością o pomoc w mojej chorobie. Proszę Cię, abyś przywróciła mi zdrowie i siły, które umożliwią mi pełne życie i działanie. Proszę Cię, abyś wstawiła się za mną u Boga i prosiła Go o dar zdrowia, który jest tak potrzebny mojemu ciału i duszy.

Święta Rito, wiem, że Twoja łaska i dobroć są nieograniczone, dlatego proszę Cię, abyś zlitowała się nade mną i pomogła mi w mojej chorobie. Błagam Cię, abyś sprawiła, że moje ciało zacznie działać zgodnie z Bożym zamysłem, a moja dusza odzyska pokój i siły.

Święta Rito, módl się za mną i za wszystkich, którzy cierpią na choroby fizyczne i psychiczne. Niech Twoja łaska i pomoc dotrą do każdej potrzebującej osoby, która zwróci się do Ciebie z ufnością i pokorą. Amen.

Opis modlitwy

Modlitwa do świętej Rity o zdrowie jest modlitwą skierowaną do patronki spraw trudnych i beznadziejnych w intencji o odzyskanie zdrowia i sił. Zaletą tej modlitwy jest silne wzmocnienie wiary oraz poczucie, że nie jest się pozostawionym samemu sobie w walce z chorobą.

Najlepiej modlić się tą modlitwą wtedy, gdy odczuwa się potrzebę wsparcia i uzdrowienia, np. podczas choroby lub rekonwalescencji, ale także w sytuacjach trudnych i zawiłych, kiedy potrzebna jest interwencja wyższych sił.

Modlitwa do świętej Rity o zdrowie skłania do skupienia się na problemie i uwierzenia, że jest on rozwiązywalny dzięki pomocy i wsparciu świętej Rity. To modlitwa pełna nadziei i ufności, która może przynieść poczucie ulgi i odprężenia.