Modlitwa do Św. Rity o zdrowie

Święta Rito z Cascii, patronko niemożliwych spraw i błogosławiona patronko cierpiących, z pokorą i ufnością zwracamy się do Ciebie z prośbą o Twoje wstawiennictwo. Włącz się w nasze życie i uproś dla nas zdrowie ducha i ciała.

Święta Rito, obdarzona Bożą łaską i wspomagana w swoich cierpieniach, módl się za nami.

Ty, która doświadczyłaś bólu i cierpienia, weź w opiekę wszystkich cierpiących i potrzebujących ulgi w bólu. Uproś dla nas siłę i mądrość, abyśmy zawsze oddawali się w opiekę Bożej miłości. Święta Rito, pocieszycielko strapionych, módl się za nami.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Zgromadzeni w modlitwie, prosimy Cię, Święta Rito, wstaw się za nami u Tronu Bożego o zdrowie, które tak gorąco pragniemy. Prosimy o uzdrowienie naszych ciał, umysłów i dusz, abyśmy mogli z wdzięcznością pełnić wolę Bożą i służyć naszym bliźnim z miłością.

Święta Rito, orędowniczko zdrowia i pokrzepienia w chwilach cierpienia, módl się za nami teraz i zawsze. Amen.

Opis modlitwy

Modlitwa do Świętej Rity o zdrowie to modlitwa dla katolików, która zwraca się do tej świętej jako patronki niemożliwych spraw, błogosławionej patronki cierpiących i pocieszycielki strapionych. W modlitwie tej wierni proszą Świętą Ritę o wstawiennictwo w intencji zdrowia ducha i ciała, zarówno dla siebie, jak i innych cierpiących.

Korzyści z odmawiania tej modlitwy obejmują wzrost duchowy, zdolność do znalezienia ukojenia i pocieszenia w trudnych chwilach życia, uzyskanie siły do dawania i otrzymywania miłości, a także otwartość na Bożą wolę. Modlitwa ta jest również prośbą o zdrowie, uzdrowienie i pokrzepienie w chwilach cierpienia.

Odmawiając tę modlitwę, wierni zwracają się do Świętej Rity o wstawiennictwo i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych związanych z chorobą, cierpieniem lub utratą zdrowia. Modlitwę tę można odmawiać codziennie, w szczególności w czasach doświadczeń choroby, cierpienia i niepewności, czy też w intencji osób potrzebujących wsparcia duchowego i fizycznego w walce z trudnościami zdrowotnymi.